26-29.06.2023

26-29.06.2023

+48 32 2371046
+48 32 2371394
Akademicka 16, 44-100 Gliwice
Image

Zapraszamy na

XXI Krajową Konferencję Automatyki
26-29 czerwca 2023, Gliwice

REJESTRACJA

Uwaga!

Został opublikowany ramowy program konferencji.

Zobacz

Platynowy Sponsor:  

Strona Sponsora

Publikacje:

Wszystkie zaakceptowane artykuły zostaną opublikowane w postaci monografii w wydawnictwie Springer. Wybrane artykuły zostaną opublikowane w numerach specjalnych czasopism International Journal of Applied Mathematics and Computer Science i Archives of Control Sciences..

REJESTRACJA

Wydarzenia towarzyszące:

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń towarzyszących: prezentacji kół naukowych, dyseminacji wyników projektu, sesji specjalnych, szkół letnich, sesji informacyjnych dotyczących pozyskiwania projektów i podobnych.

REJESTRACJA

Organizatorzy:

Politechnika Śląska,
Katedra Pomiarów i Systemów Sterowania

 

REJESTRACJA

Zaproszenie:

Zapraszamy naszych partnerów biznesowych do aktywnego uczestnictwa w konferencji w charakterze sponsora, wystawcy oraz organizatora wycieczki tematycznej do swoje siedziby.

REJESTRACJA

Patronat honorowy:

Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, Marszałka Województwa Śląskiego, Prezydenta Miasta Gliwice, JM Rektora Politechniki Śląskiej i Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

REJESTRACJA

Welcome to

XXI Polish Control Conference
26-29 June 2023, Gliwice, Poland

 

REGISTRATION

Attention!

The program at a glance has been published.

 

See the program

Platinum Sponsor:

Sponsor's website

Accepted papers

All accepted papers will be published by Springer, and selected papers will be included in special issues of the International Journal of Applied Mathematics and Computer Science as well as Archives of Control Sciences.

 

REGISTRATION

Organizers

Silesian University of Technology,
Department of Measurements and Control Systems

REGISTRATION

Honorary patronage:

Committee on Automatic Control and Robotics PAS, Marshal of the Silesian Voivodeship, Mayor of the city of Gliwice, Rector of the Silesian University of Technology, Chairman of the Board of the Katowice Special Economic Zone

REGISTRATION

Accompanying events

We invite you to submit accompanying events: presentations of research clubs, dissemination of project results, special sessions, summer schools, information sessions on project acquisition, etc.

 

MORE INFO

Honorary patronage

Image

SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGy

The Silesian University of Technology is a European research university, guided by respect for universal values ​​and academic traditions, recognized in international rankings, supporting the improvement of the quality of life and dynamic development of the economy by conducting the highest quality research and education. It builds its high position and prestige thanks to self-improvement in an atmosphere of partnership cooperation of employees, doctoral students, students and the socio-economic environment, which favors creativity, innovation and technology transfer. The Silesian University of Technology, as a prestigious European research university, creates scientific development and technological progress, educates highly qualified staff, and actively influences the development of the country, region and local communities.

DEPARTMENT OF MEASUREMENTS AND CONTROL SYSTEMS

The Department of Measurements and Control Systems is a direct continuation of the tradition of the Department of Automation of Industrial Processes and the Department of Industrial Measurement, existing within the Institute of Automatic Control of the Faculty Automatic Control, Electronics and Computer Sciences, Silesian University of Technology. The Department employs over 20 research and teaching staff, including three full professors and four university professors. Research conducted in the Department is directly related to the subject of the XXI Polish Control Conference, and the high-level teaching contributes to the continuous supply of Polish automation specialists.

Educational and Congress Centre

The Educational and Congress Centre of the Silesian University of Technology, due to its equipment and location, is an excellent facility for the organization of all celebrations, conferences and congresses. It is a three-storey, air-conditioned building with public internet access. The usable area is over 6,000 m2, and it includes, among others: lecture halls, a buffet, a cloakroom and spacious halls that will be used for exhibition purposes, conference reception and the organization of coffee breaks.

Edu4Industry
Quanser
Fujitsu
EMT-SYSTEMS
AIUT
Euvic
Image
Centrum Edukacyjno-Kongresowe
Stanisława Konarskiego 18B
44-100 Gliwice