26-29.06.2023

26-29.06.2023

+48 32 2371046
+48 32 2371394
Akademicka 16, 44-100 Gliwice
Image

Zapraszamy na

XXI Krajową Konferencję Automatyki
26-29 czerwca 2023, Gliwice

REJESTRACJA

Uwaga!

Został opublikowany ramowy program konferencji.

Zobacz

Platynowy Sponsor:  

Strona Sponsora

Publikacje:

Wszystkie zaakceptowane artykuły zostaną opublikowane w postaci monografii w wydawnictwie Springer. Wybrane artykuły zostaną opublikowane w numerach specjalnych czasopism International Journal of Applied Mathematics and Computer Science i Archives of Control Sciences..

REJESTRACJA

Wydarzenia towarzyszące:

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń towarzyszących: prezentacji kół naukowych, dyseminacji wyników projektu, sesji specjalnych, szkół letnich, sesji informacyjnych dotyczących pozyskiwania projektów i podobnych.

REJESTRACJA

Organizatorzy:

Politechnika Śląska,
Katedra Pomiarów i Systemów Sterowania

 

REJESTRACJA

Zaproszenie:

Zapraszamy naszych partnerów biznesowych do aktywnego uczestnictwa w konferencji w charakterze sponsora, wystawcy oraz organizatora wycieczki tematycznej do swoje siedziby.

REJESTRACJA

Patronat honorowy:

Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, Marszałka Województwa Śląskiego, Prezydenta Miasta Gliwice, JM Rektora Politechniki Śląskiej i Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

REJESTRACJA

Welcome to

XXI Polish Control Conference
26-29 June 2023, Gliwice, Poland

 

REGISTRATION

Attention!

The program at a glance has been published.

 

See the program

Platinum Sponsor:

Sponsor's website

Accepted papers

All accepted papers will be published by Springer, and selected papers will be included in special issues of the International Journal of Applied Mathematics and Computer Science as well as Archives of Control Sciences.

 

REGISTRATION

Organizers

Silesian University of Technology,
Department of Measurements and Control Systems

REGISTRATION

Honorary patronage:

Committee on Automatic Control and Robotics PAS, Marshal of the Silesian Voivodeship, Mayor of the city of Gliwice, Rector of the Silesian University of Technology, Chairman of the Board of the Katowice Special Economic Zone

REGISTRATION

Accompanying events

We invite you to submit accompanying events: presentations of research clubs, dissemination of project results, special sessions, summer schools, information sessions on project acquisition, etc.

 

MORE INFO

Patroni honorowi

Image

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Politechnika Śląska to kierująca się poszanowaniem uniwersalnych wartości i tradycji akademickich, uznawana w rankingach międzynarodowych, europejska uczelnia badawcza wspierająca poprawę jakości życia oraz dynamiczny rozwój gospodarki poprzez prowadzenie najwyższej jakości badań naukowych i kształcenia. Wysoką pozycję i prestiż buduje dzięki samodoskonaleniu w atmosferze partnerskiej współpracy pracowników, doktorantów, studentów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, która sprzyja kreatywności, innowacyjności i transferowi technologii. Politechnika Śląska, jako prestiżowa europejska uczelnia badawcza, kreuje rozwój naukowy i postęp techniczny, kształci wysoko wykwalifikowane kadry, a także aktywnie wpływa na rozwój kraju, regionu i społeczności lokalnych.

KATEDRA POMIARÓW I SYSTEMÓW STEROWANIA

Katedra Pomiarów i Systemów Sterowania to bezpośrednia kontynuacja tradycji Zakładu Automatyzacji Procesów Przemysłowych i Zakładu Miernictwa Przemysłowego, istniejących w ramach Instytutu Automatyki Wydziału AEiI. Katedra zatrudnia przeszło 20 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym trzech profesorów tytularnych i czterech profesorów uczelni. Badania prowadzone w Katedrze są bezpośrednio związane z tematyką XXI Krajowej Konferencji Automatyki, zaś prowadzona na wysokim poziomie dydaktyka przyczynia się do nieustannego zasilania kadry polskich automatyków.

CEK

Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej, z racji swojego wyposażenia, a także lokalizacji, stanowi doskonały obiekt służący organizacji wszelkich uroczystości, konferencji i kongresów. Jest to obiekt trzykondygnacyjny, klimatyzowany, wyposażony w ogólnodostępne łącze internetowe. Powierzchnia użytkowa wynosi ponad 6.000 m2, a składają się na nią między innymi: sale wykładowe, bufet, szatnia oraz obszerne hole, które zostaną wykorzystane na cele wystawowe, recepcję konferencji i organizację przerw kawowych. 

Edu4Industry
Quanser
Fujitsu
EMT-SYSTEMS
AIUT
Euvic
Image
Centrum Edukacyjno-Kongresowe
Stanisława Konarskiego 18B
44-100 Gliwice