26-29.06.2023

26-29.06.2023

+48 32 2371046
+48 32 2371394
Akademicka 16, 44-100 Gliwice
Image

Opłata konferencyjna
Opłata została zróżnicowana w zależności od daty zgłoszenia i statusu uczestnika.

PEŁNA

DOKTORANT

STUDENT

OSOBA TOWARZYSZĄCA

Płatność do 15 kwietnia 2023

2200 PLN

450 EUR

1650 PLN

350 EUR

1400 PLN

300 EUR

1000 PLN

270 EUR

Płatność od 16 kwietnia 2023

2500 PLN

520 EUR

1950 PLN

420 EUR

1700 PLN

370 EUR

1300 PLN

270 EUR

 

Opłata za dodatkowy referat wynosi 600 zł/120 Euro. Opłata konferencyjna obejmuje: publikację w materiałach konferencyjnych, udział w sesjach, przerwy kawowe, lunche, udział w uroczystej kolacji oraz wycieczkę.


Przewiduje się także możliwość zdalnego uczestnictwa w konferencji, z możliwością wygłoszenia referatu – opłata konferencyjna będzie w takim przypadku obniżona o 40%.

 

Opłata konferencyjna w złotych (PLN) jest przyjmowana wyłącznie przelewem, na następujący numer rachunku.

Nazwa banku: ING Bank Śląski
Nr rachunku: PL 18 1050 1070 1000 0090 8170 2194
prowadzony dla:
Politechnika Śląska,
ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice,
REGON 000001637, NIP 6310200736.
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika.

 

Edu4Industry
Quanser
Fujitsu
EMT-SYSTEMS
AIUT
Euvic
Image
Centrum Edukacyjno-Kongresowe
Stanisława Konarskiego 18B
44-100 Gliwice