26-29.06.2023

26-29.06.2023

+48 32 2371046
+48 32 2371394
Akademicka 16, 44-100 Gliwice
Image

Program naukowy XXI Krajowej Konferencji Automatyki


Na program Konferencji składają się sesje podstawowe i sesje specjalne.

Sesje podstawowe obejmują następującą tematykę:

 1. Modelowanie, identyfikacja i badanie właściwości układów automatyki, w tym:
  • 1.1 Liniowe układy dynamiczne z czasem ciągłym i dyskretnym.
  • 1.2 Nieliniowe układy dynamiczne z czasem ciągłym i dyskretnym, układy chaotyczne.
  • 1.3 Systemy zdarzeń dyskretnych (discrete event systems).
  • 1.4 Systemy sieciowe i złożone układy automatyki.
  • 1.5 Systemy stochastyczne.
  • 1.6 Układy nieskończenie wymiarowe, układy o parametrach rozłożonych.
  • 1.7 Systemy rozmyte i sztuczne sieci neuronowe.
  • 1.8 Układy n-D, układy dodatnie, układy niecałkowitego rzędu
 2. Metody projektowania układów sterowania, w tym:
  • 2.1 Układy liniowe, układy ze sprzężeniem zwrotnym, projektowanie i dobór regulatorów dla układów liniowych z uwzględnieniem układów n-D, dodatnich, nieskończenie wymiarowych, osobliwych, ułamkowych.
  • 2.2 Układy nieliniowe, projektowanie nieliniowych układów sterowania ze sprzężeniem zwrotnym, metody lapunowskie, układy pasywne, liniowe regulatory w układach nieliniowych.
  • 2.3 Projektowanie sterowania układami o zmiennych parametrach, sterowanie adaptacyjne, sterowanie odporne, sterowanie ślizgowe, układy uczące się, sterowanie predykcyjne, sterowanie w obecności uszkodzeń, nadzór i bezpieczeństwo w układach sterowania.
  • 2.4 Sterowanie optymalne i gry różniczkowe.
  • 2.5 Sterowanie wykorzystujące analizę danych (data-driven control), systemy ekspertowe w sterowaniu.
 3. Metody obliczeniowe, przetwarzania danych i przekazywania informacji w sterowaniu, w tym:
  • 3.1 Sterowanie komputerowe, mikrokomputerowe, procesory sygnałowe i regulatory wbudowane. Układy czasu rzeczywistego. Interfejsy człowiek-komputer. Metody i narzędzia nadzoru i wizualizacji.
  • 3.2 Systemy cyber-fizyczne (cyber-physical systems).
  • 3.3 Metody przetwarzania danych, data-mining, układy sztucznej inteligencji i inteligencji obliczeniowej, algorytmy heurystyczne, badania operacyjne, inżynieria wiedzy.
  • 3.4 Układy tele-informatyczne, sterowanie poprzez sieć, złożone układy automatyki.
  • 3.5 Sprzęt i urządzenia wykonawcze automatyki.
 4. Robotyka i układy mechatroniczne, w tym:
  • 4.1 Konstrukcja, projektowanie i sterowanie manipulatorami i robotami stacjonarnymi, robotami mobilnymi, latającymi i pływającymi.
  • 4.2 Roboty inteligentne, czujniki i układy percepcji, systemy wizyjne, fuzja informacji, roboty autonomiczne.
  • 4.3 Interakcje robot-człowiek, robotyka społeczna, roboty rehabilitacyjne i ratunkowe.
  • 4.4 Sterowanie formacją robotów, współpraca i komunikacja, systemy agentowe.
 5. Diagnostyka procesów i systemów, w tym:
  • 5.1 Detekcja, lokalizacja i identyfikacja uszkodzeń.
  • 5.2 Bezpieczeństwo i niezawodność procesów.
  • 5.3 Sterowanie w warunkach uszkodzeń.
  • 5.4 Zastosowania przemysłowe: systemy elektryczne i mechaniczne, robotyka i mechatronika, energetyka i systemy sieciowe, transport.
 6. Zautomatyzowane systemy wytwarzania i produkcji, w tym:
  • 6.1 Internet Rzeczy (Internet of Things), Przemysł 4.0 (Industry 4.0) i inne systemy i metodologie sterowania systemami wytwarzania.
  • 6.2 Modelowanie, projektowanie i sterowanie procesami w przedsiębiorstwie, systemy sterowania w przedsiębiorstwie (e-enterpise, enterprise control systems), systemy sterowania w logistyce.
  • 6.3 Integracja systemów sterowania w przedsiębiorstwie, systemy złożone i hierarchiczne, komunikacja i systemy sieciowe.
 7. Systemy automatyki przemysłowej, w tym:
  • 7.1 Sterowanie procesami chemicznymi, w przemyśle spożywczym, rafineryjnym, oczyszczania ścieków.
  • 7.2 Sterowanie w przemyśle wydobywczym, hutnictwie i przetwarzaniu kopalin.
  • 7.3 Systemy sterowania w energetyce, przetwarzanie energii.
 8. Sterowanie ruchem i systemy transportowe, w tym:
  • 8.1 Sterowanie ruchem w obecności tarcia i zakłóceń, automatyka napędu elektrycznego.
  • 8.2 Systemy sterowania w pojazdach lądowych, modelowanie i diagnostyka, dynamika pojazdu, integracja systemów sterowania w pojeździe. Bezpieczeństwo i diagnostyka, pojazdy autonomiczne.
  • 8.3 Aktywna eliminacja drgań i hałasu.
  • 8.4 Układy sterowania w obiektach pływających nawodnych i podwodnych.
  • 8.5 Układy sterowania w obiektach latających płatowych i wirnikowych.
 9. Sterowanie procesami i systemami biologicznymi, medycznymi i ekologicznymi, w tym:
  • 9.1 Modelowanie i sterowanie w rolnictwie.
  • 9.2 Modelowanie i sterowanie w systemach biologicznych, medycznych, w fizjologii, sporcie i psychologii.
  • 9.3 Modelowanie i sterowanie w eko-systemach.
 10. Społeczno-kulturowe i metodologiczne wyzwania Przemysłu 4.0, w tym:
  • 10.1 Modelowanie i sterowanie w systemach finansowych, biznesowych, makro i mikroekonomicznych, w systemach społecznych i politycznych.
  • 10.2 Inteligentne miasta (smart cities).
  • 10.3 Społeczne oddziaływanie automatyki i robotyki.
  • 10.4 Edukacja w obszarze automatyki i robotyki.
 11. Sesje specjalne (kliknij)

 

Edu4Industry
Quanser
Fujitsu
EMT-SYSTEMS
AIUT
Euvic
Image
Centrum Edukacyjno-Kongresowe
Stanisława Konarskiego 18B
44-100 Gliwice