26-29.06.2023

26-29.06.2023

+48 32 2371046
+48 32 2371394
Akademicka 16, 44-100 Gliwice
Image

Rejestracja na XXI Krajową Konferencję Automatyki

Formularz rejestracyjny znajduje się poniżej. Formularz jest obligatoryjny dla wszystkich uczestników. W przypadku konieczności zmiany bądź aktualizacji danych w formularzu prosimy o jego ponowne wypełnienie - pod uwagę będzie brana ostatnia wersja. Formularz nie służy do przesyłania artykułów, artykuły na konferencję należy przesyłać za pomocą systemu EasyChair (kliknij).

Uwaga! Wymagane są dwie odrębne czynności: rejestracja za pomocą formularza poniżej oraz przesłanie artykułu za pomocą systemu EasyChair.

Jeżeli po kliknięciu linku do systemu EasyChair nie wyświetla się strona konferencji, należy najpierw się zalogować, a następnie jeszcze raz kliknąć powyższy link.

Wszystkie zaakceptowane artykuły zostaną opublikowane w postaci monografii w wydawnictwie Springer, w serii Studies in Systems, Decision and Control. Wybrane artykuły zostaną opublikowane w numerach specjalnych czasopism International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (IF: 2.157) i Archives of Control Sciences (IF: 1.443). 

Maksymalna długość artykułu wynosi 10 stron. Artykuły wyłącznie w języku angielskim, w formacie pdf należy przesyłać za pomocą systemu EasyChair. Pliki źródłowe powinny zostać przesłane w formacie LaTeX (preferowany) lub plików programu Word (docx) lub w formacie Open Document (odt).

Szablony artykułów można pobrać z tej strony wydawnictwa Springer.

 

 

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Skontaktuj się z Komitetem Organizacyjnym

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Skontaktuj się z Komitetem Organizacyjnym

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Skontaktuj się z Komitetem Organizacyjnym

Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych (tzw. klauzuli informacyjnej RODO).

Nieprawidłowe dane

Edu4Industry
Quanser
Fujitsu
EMT-SYSTEMS
AIUT
Euvic
Image
Centrum Edukacyjno-Kongresowe
Stanisława Konarskiego 18B
44-100 Gliwice