26-29.06.2023

26-29.06.2023

+48 32 2371046
+48 32 2371394
Akademicka 16, 44-100 Gliwice
Image

Sesje specjalne organizowane podczas XXI Krajowej Konferencji Automatyki

 

1. Energy harvesting system and application - organizatorzy: dr hab. inż. Andrzej Koszewnik, prof. PB, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dr inż Bartłomiej Ambrożkiewicz, PL e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sesja „Energy harvesting system and application” związana jest z przedstawieniem wyników badań naukowych poświęconych odzyskiwaniu energii z drgań z wybranych konstrukcji mechanicznych jak również ukazaniu potencjalnego zastosowania wspomnianych układów odzyskujących energię w obszarze sterowania drganiami lub projektowaniu bezprzewodowych systemów na potrzeby monitorowania ich stanu technicznego.

2. Design and Control of Autonomous Marine, Robotics and Vehicles Systems - organizatorzy: dr hab. inż Anna Witkowska, prof. PG, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

The special session is dedicated to original papers that address major research challenges related to autonomy of vehicles, marine systems and robots. Potential topics with respect to robot, marine and vehicle systems include but are not limited to: guidance, navigation and control (GNC), cooperative navigation, decision making and autonomy, energy and power management, sensor fusion, integration and perception, modeling, identification and estimation, learning and adaptation, motion planning and path planning, Multi-sensor systems, simulation cases and applications, levels of autonomy, Formation control and coordination.

3. Nowe zastosowania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w zautomatyzowanych i połączonych pojazdach - organizatorzy: dr hab. inż. Paweł Skruch, prof. AGH , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dr inż. Marek Długosz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewiduje się, że metody sztucznej inteligencji, w tym uczenia maszynowego będę kluczowe dla osiągnięcia wyższych poziomów automatyzacji jazdy. Metody sztucznej inteligencji pozwalają bowiem na opracowanie technologii, które odpowiadają na aktualne wyzwania związane z pojazdami autonomicznymi. Te wyzwania mają charakter zarówno badawczy jak i implementacyjny. Celem sesji specjalnej jest omówienie najnowszych osiągnieć w obszarze sztucznej inteligencji, w szczególności maszynowego uczenia, które mają potencjał aplikacyjny i mogą przyspieszyć industrializację technologii dla pojazdów zautomatyzowanych i połączonych.

4. Wbudowane systemy percepcji i sterowania pojazdów autonomicznych - organizatorzy: prof. dr. hab. inż. Marek Gorgoń, dr inż. Tomasz Kryjak , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój szeroko rozumianej autonomizacji pojazdów - zarówno samochodów, jak i bezzałogowych statków powietrznych (dronów). Jednym z kluczowych elementów wymienionych rozwiązań są systemy percepcji otoczenia oraz sterowania - powinny one charakteryzować się dużą dokładnością, a jednocześnie być uruchomione na wbudowanych platformach obliczeniowych o relatywnie niskim zużyciu energii (np. eGPU, SoC FPGA itp.). Celem proponowanej sesji jest prezentacja najnowszych osiągnięć w tym ważnym obszarze współczesnej automatyki i robotyki. Tematyka sesji obejmuje:  systemy percepcji pojazdów autonomicznych, systemy sterowania ("klasyczne" i wykorzystujące ML),  przetwarzanie danych z kamer, czujników LiDAR, radaru, wykorzystanie obliczeń neuromorficznych, w tym impulsowych sieci neuronowych, implementacje wbudowane powyższych systemów na platformach: eGPU, SoC FPGA, komputery jednopłytkowe, akceleratory ML.

5. Cyberbezpieczeństwo systemów przemysłowych - organizatorem jest dr hab. inż. Paweł Kasprowski, prof. PŚ, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Coraz więcej usług i funkcjonalności zarówno w przemyśle jak i w usługach dla społeczeństwa dostępnych jest zdalnie za pośrednictwem Internetu. Tym samym coraz mniejsze znaczenie mają zabezpieczenia polegające na ograniczaniu fizycznego dostępu do zasobów a coraz większe zabezpieczenia związane z kontrolą dostępu internetowego. Z tego powodu zyskują na znaczeniu zagadnienia dotyczące tak zwanego cyberbezpieczeństwa. Sesja poświęcona jest zagadnieniom związanym z zabezpieczaniem systemów przemysłowych przed różnego rodzaju cyberatakami, co staje się szczególnie ważne w aktualnej sytuacji międzynarodowej.

6. Optimization and Quantum Computing - organizator: prof. dr hab. Wojciech Bożejko, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Optymalizacja czy szerzej badania operacyjne zawieszone są niejako pomiędzy trzema dyscyplinami: automatyką i robotyką ze względu na rozwiązywane zagadnienia, informatyką w kontekście narzędzi oraz matematyką z uwagi na metody modelowania zagadnień. W kontekście zastosowań w automatyce i sterowaniu optymalizacja jako narzędzie w ostatnich latach otrzymała potężnego sprzymierzeńca w postaci komputerów kwantowych dedykowanych w sposób naturalny do rozwiązywania zadań optymalizacji poprzez poszukiwanie stanów minimalno-energetycznych. W tym kontekście kwantowe wyżarzanie stanowi rozwinięcie narzędzie metaheurystycznych stosowany w automatyce a szczególnie sterowaniu systemami dyskretnymi od przeszło trzech dekad. Celem sesji specjalnej jest omówienie najnowszych osiągnięć w dziedzinie zastosowania współczesnych metod optymalizacji do automatyzacji i sterowania procesami dyskretnymi i ciągłymi, w szczególności szeregowania zadań produkcyjnych.

7. Systemy wspomagania decyzji w medycynie wykorzystujące uczenie maszynowe - organizatorzy: prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dr hab. inż. Joanna Jaworek-Korjakowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Współczesna medycyna jest wspierana przez systemy informatyczne. Systemy wspomagania decyzji pomagają w diagnostyce medycznej, planowaniu działań oraz medycynie operacyjnej. W ostatnich latach obserwuje się istotne zainteresowanie wykorzystaniem w aplikacjach medycznych algorytmów uczenia maszynowego. Celem sesji jest omówienie najnowszych osiągnięć w zakresie zastosowania metod sztucznej inteligencji w medycynie. Tematyka sesji obejmuje systemy ICT wspierające lekarzy różnych specjalności, aplikacje e-health, przetwarzanie obrazów medycznych, obrazowanie on-line, metody analizy danych medycznych, roboty medyczne, standaryzację aplikacji AI w medycynie.

8. Metody statystyczne i stochastyczne w zastosowaniach automatyki - organizator: prof. dr hab. inż. Jerzy Baranowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres sesji obejmuje wszelkie nowe wyniki z nauk statystycznych do zastosowań automatyki. Obejmuje to między innymi zagadnienia takie, jak diagnostyka procesów technologicznych,
analiza danych w automatyce, statystyczne sterowanie procesowe, procesy stochastyczne, w tym procesy i pola Gaussowskie, teorię informacji i techniczne zastosowania metod bayesowskich.

9. Application of Fault Tolerant Control Systems in Mobile Robotics - organizatorzy: dr inż. Leszek Ambroziak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dr Ashutosh Simha, TU Delft

Sesja związana jest z przedstawieniem wyników badań naukowych poświęconych odzyskiwaniu energii z drgań z wybranych konstrukcji mechanicznych jak również ukazaniu potencjalnego zastosowania wspomnianych układów odzyskujących energię w obszarze sterowania drganiami lub projektowaniu bezprzewodowych systemów na potrzeby monitorowania ich stanu technicznego. 

10. Fault diagnosis and fault-tolerant control - organizatorzy: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  prof. dr hab. inż. Marcin Witczak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

A significant research effort has been focused on the design of fault diagnosis of sensors and actuators with computer-based counterparts. However, the design of such schemes has mainly been oriented towards compensating the effect of sensor and actuator malfunctions by performing appropriate control actions called Fault-Tolerant Control (FTC). Such strategies can be perceived as post-fault ones. Note that the fault is defined as an unpermitted change of at least one characteristic system parameter while the failure stands for a complete system inability to perform a desired mission. Apart from control and diagnostic actions, maintenance costs constitute a large portion of the operating and overhead expenses in complex systems. A large portion of this cost results from inefficient maintenance operations, such as unscheduled down-times due to unexpected failures, poor spare parts logistics, and replacement policies. Another reason of such an unappealing effect is related to an inappropriate exploitation of system components, which leads them to the premature failure. Thus, recent research focuses on estimating the remaining useful life of the system components. The special session is oriented presenting recent advances in these emerging areas.

11.  Application of Industry 4.0 for Sustainable Production and Responsible Consumption - organizatorzy: dr hab. inż. Szymon Ogonowski, prof. PŚ, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Priv.-Doz. Dr. Manuel Woschank, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

While aiming to achieve a higher level of automatization and operational productivity, the Industry 4.0 concept requires vast computerization, interconnection as well as horizontal and vertical integration in the traditional industry. Production process in this concept creates a cyber-physical system that is based on cutting-edge technologies, heterogeneous data and integration of knowledge. Such approach has the potential to increase productivity while simultaneously having a significant impact on social and environmental sustainability. This Special Session is focused on the research related to technological, organizational, educational, economical and sociological challenges of the fourth industrial revolution as well as presentation of recent Industry 4.0 applications tailored for increasing the sustainability of production and consumption. While this Special Session is prepared for researchers from the partners of EURECA-PRO University Alliance, valuable findings from experts outside of the Alliance are mostly welcome.

Edu4Industry
Quanser
Fujitsu
EMT-SYSTEMS
AIUT
Euvic
Image
Centrum Edukacyjno-Kongresowe
Stanisława Konarskiego 18B
44-100 Gliwice